I. Tổ chức bộ máy
 • Phạm Thị Diệu Linh
  • Phó trưởng phòng:
  • Trình độ chuyên môn:
   Dược sỹ CKI
  • Trình độ lý luận chính trị:
   Cao Cấp
  • Điện thoại:
   02133.877.543
 • Trần Mạnh Hùng
  • Phó Trưởng phòng:
  • Trình độ chuyên môn:
   Dược sỹ CKI
  • Điện thoại:
   02133878543
II. Chức năng nhiệm vụ

A. Chức năng

Phòng Nghiệp vụ Dược thuộc Sở Y tế có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Dược và các loại Mỹ phẩm có liên quan trực tiếp đến sức khỏe của con người (sau đây gọi tắt là Mỹ phẩm) trên địa bàn tỉnh.

B. Nhiệm vụ

1. Chủ trì giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ đấu thầu, cung ứng thuốc, vắc xin, sinh phẩm, vật tư, hóa chất ... cung cấp cho các đơn vị trực thuộc Sở.

2. Căn cứ vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành dược Việt Nam để xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành dược của tỉnh, trình Ban Giám đốc Sở và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

3. Phối hợp với phòng Kế hoạch- Tài chính, Nghiệp vụ Y, các đơn vị trực thuộc Sở và các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch và biện pháp đảm bảo đủ thuốc cho công tác phòng bệnh, chữa bệnh; phòng chống thiên tai và dịch bệnh tại địa phương.

4. Hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra các đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định về quản lý dược phẩm và mỹ phẩm. Hướng dẫn, kiểm tra hành nghề Dược trên địa bàn tỉnh theo quy định của Nhà nước và Bộ Y tế. Tiếp nhận và xét duyệt các hồ sơ xin hành nghề Dược tư nhân trước khi trình ra Hội đồng xét duyệt hành nghề y, dược tư nhân.

5. Hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra các đơn vị thực hiện các quy chế chuyên môn về dược trong sản xuất, bảo quản, cung ứng và xuất nhập khẩu thuốc và nguyên liệu thuốc .

6. Phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Y, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế theo dõi, giám sát hoạt động thông tin, quảng cáo, giới thiệu thuốc và mỹ phẩm. Hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả.

7. Chủ trì, phối hợp với các ngành hữu quan trong việc phòng chống sản xuất, lưu thông thuốc giả, thuốc kém phẩm chất, thuốc nhập lậu, thuốc không rõ nguồn gốc và lạm dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần trong ngành y tế.

8. Tham mưu cho lãnh đạo Sở hoặc xử lý theo thẩm quyền các vi phạm về quản lý dược và mỹ phẩm theo quy định của Nhà nước và Bộ y tế.

9. Thống kê, tổng hợp báo cáo công tác Dược theo quy định

10. Thực hiện những nhiệm vụ quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

Khảo sát
Bạn cảm thấy chất lượng dịch vụ của chúng tôi thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 97
Tháng 07 : 26.006