Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1503/QĐ-SYT Quyết định ban hành quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện cải cách hành chính hằng năm của các 6 31/08/2018
2 Tài liệu hội nghị trực tuyến CNTT trong quản lý thuốc (ngày 24/6/2018) 19 23/08/2018
3 720/QĐ-SYT Thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của phòng khám chuyên khoa nhi bác sỹ Tô Thị Hảo 35 08/08/2018
4 721/QĐ-SYT Thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở kính mắt đồng hồ Ánh Ly 2 08/08/2018
5 800/SYT-VP V/v góp ý dự thảo quyết định ban hành đánh giá xếp loại thực hiện công tác CCHC hằng năm của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 19 31/07/2018
6 776/TB-SYT Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Y tế tại hội nghị Sơ kết công tác Y tế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 19 24/07/2018
7 754/TB-SYT Thông báo về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề của người hành nghề do không thực hiện cập nhật kiến thức y khoa liên tục theo quy định 28 19/07/2018
8 4442/QĐ-BYT QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐƯỢC XẾP TƯƠNG ĐƯƠNG VỀ KỸ THUẬT VÀ CHI PHÍ THỰC HIỆN THEO THÔNG TƯ 15/2018/TT-BYT 109 13/07/2018
9 715/SYT-NVY V/v bổ sung hướng dẫn và đính chính công văn số 703/SYT-NVY hướng dẫn thực hiện thông tư 15/2018/TT-BYT 12 12/07/2018
10 580/QĐ-SYT Thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của TYT xã Ka Lăng trực thuộc TTYT huyện Mường Tè 5 12/07/2018
11 581/QĐ-SYT Thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của TYT xã Dào San trực thuộc TTYT huyện Phong Thổ 9 12/07/2018
12 703/SYT-NVY V/v hướng dẫn thực hiện thông tư 15/2018/TT-BYT ngày 30/05/2018 của Bộ Y tế 19 09/07/2018
13 693/SYT-VP V/v thực hiện chỉ thị 611/CT-BYT ngày 25/6/2018 của Bộ Y tế 11 09/07/2018
14 296/SYT-VP V/v triển khai thực hiện đề án "Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" 25 10/04/2018
15 253/QĐ-SYT Quyết định Về việc ban hành bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Lai Châu 33 10/04/2018
203 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ

Địa chỉ: Tổ 22 - phường Đông Phong - thành phố Lai Châu

ĐT: 02313.876.391, Fax: 02313.876.916.

Email: BANBIENTAP.SOYTE@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.soyte.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.