Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 25/KH-SYt Kế hoạch tổ chức sự kiện "Những bệnh nhân đầu tiên nhận thuốc ARV từ nguồn Bảo hiểm Y tế" tai tỉnh Lai Châu 10 04/03/2019
2 111/TB-SYT Thông báo thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính 13 15/02/2019
3 Mẫu danh sách trực Tết 2019 18 09/01/2019
4 1415/SYT-TTrS V/v triển khai, thực hiện nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ 15 17/12/2018
5 1503/QĐ-SYT Quyết định ban hành quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện cải cách hành chính hằng năm của các 19 31/08/2018
6 Tài liệu hội nghị trực tuyến CNTT trong quản lý thuốc (ngày 24/6/2018) 20 23/08/2018
7 720/QĐ-SYT Thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của phòng khám chuyên khoa nhi bác sỹ Tô Thị Hảo 44 08/08/2018
8 721/QĐ-SYT Thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở kính mắt đồng hồ Ánh Ly 2 08/08/2018
9 800/SYT-VP V/v góp ý dự thảo quyết định ban hành đánh giá xếp loại thực hiện công tác CCHC hằng năm của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 27 31/07/2018
10 776/TB-SYT Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Y tế tại hội nghị Sơ kết công tác Y tế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 25 24/07/2018
11 754/TB-SYT Thông báo về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề của người hành nghề do không thực hiện cập nhật kiến thức y khoa liên tục theo quy định 42 19/07/2018
12 4442/QĐ-BYT QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐƯỢC XẾP TƯƠNG ĐƯƠNG VỀ KỸ THUẬT VÀ CHI PHÍ THỰC HIỆN THEO THÔNG TƯ 15/2018/TT-BYT 166 13/07/2018
13 715/SYT-NVY V/v bổ sung hướng dẫn và đính chính công văn số 703/SYT-NVY hướng dẫn thực hiện thông tư 15/2018/TT-BYT 17 12/07/2018
14 580/QĐ-SYT Thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của TYT xã Ka Lăng trực thuộc TTYT huyện Mường Tè 13 12/07/2018
15 581/QĐ-SYT Thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của TYT xã Dào San trực thuộc TTYT huyện Phong Thổ 21 12/07/2018
51 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ

Địa chỉ: Tổ 22 - phường Đông Phong - thành phố Lai Châu

ĐT: 02313.876.391, Fax: 02313.876.916.

Email: BANBIENTAP.SOYTE@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.soyte.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.