A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các văn bản của Tỉnh ủy

Chiều 8/3, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các văn bản của Tỉnh ủy. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ tỉnh đến điểm cầu 8 huyện, Thành ủy và các Đảng ủy trực thuộc cấp cơ sở.

 


  Dự hội nghị tại điểm cầu Đảng bộ Sở Y tế, có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên UBKT Đảng ủy; cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế; cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận và Đảng viên.

Điểm cầu Sở Y tế 

Tại hội nghị, các đồng chí báo cáo viên đã tập trung quán triệt những nội dung trọng tâm, cốt lõi của 7 nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, tỉnh gồm: Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Kết luận số 69-KL/TW, ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xoá mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông. Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu giai đoạn 2024-2030.

Hội nghị quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các văn bản của Tỉnh ủy có ý nghĩa rất quan trọng. Sau Hội nghị các cấp uỷ, tổ chức Đảng tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc, đầy đủ nội dung các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy để tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, sớm đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

 

 


Tác giả: Bạch Mai
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Khảo sát
Bạn cảm thấy chất lượng dịch vụ của chúng tôi thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 301
Tháng 04 : 29.835