Thông báo chương trình phẫu thuật mắt miễn phí cho trẻ em dưới 20 tuổi do bệnh viện Mắt Huế phối hợp cùng Tổ chức chống mù lòa Châu Á Đối tượng: Trẻ em dưới 20 tuổi có bệnh lý về mắt trên toàn quốcChi phí: Hỗ trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật + sinh hoạt + đi lại/bệnh nhiđịa điểm: Bệnh viện Mắt Huế