BAN LÃNH ĐẠO SỞ

    

 

Giám đốc

Thầy thuốc Nhân dân: Bùi Tiến Thanh

Trình độ chuyên môn: BS Chuyên Khoa cấp II

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 02133.793.688

Email: thanhbt@laichau.gov.vn

 

 

Phó Giám Đốc: Nguyễn Thế Phong

Trình độ chuyên môn: BS Chuyên Khoa cấp II

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 02133.898.678

Email: phongnt.soyt@laichau.gov.vn

 

                    

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Hương

Trình độ chuyên môn: BSCK I

Trình độ lý luận chính trị: Cao Cấp

Số điện thoại: 02133.784.888

Email: huongpgd19@gmail.com