BAN LÃNH ĐẠO SỞ

    

 

Giám đốc

Thầy thuốc Nhân dân: Bùi Tiến Thanh

Trình độ chuyên môn: BS Chuyên Khoa cấp II

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 02133.793.688

Email: thanhbt@laichau.gov.vn

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Thế Phong

Trình độ chuyên môn: BS Chuyên Khoa cấp II

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 02133.898.678

Email: phongnt.soyt@laichau.gov.vn

 

Phó giám đốc: Nguyễn Thị Hương

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa cấp I

Trình độ lý luận chính trị: Cao Cấp

Số điện thoại: 02133.784.888

Email: huongpgd19@gmail.com

 

Phó giám đốc: Tạ Hồng Long

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa cấp I

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 02133 911 555

Email: longlongth.hctd@laichau.gov.vn