Lời giải cho bài toán "làm sao để kết nối dễ dàng chuyên gia và bệnh nhân".  Bệnh viện Phổi tỉnh Lai Châu đã tham gia hội chẩn trực tuyến