DANH BẠ CÁC KHOA PHÒNG BỆNH VIỆN  PHỔI

 

STTTÊNSỐ ĐIỆN THOẠI
1PHÒNG GIÁM ĐỐC3.875.189
2PHÒNG PHÓ GIÁM ĐỐC3.790.525
3PHÒNG KHÁM3.795.113
4PHÒNG TỔ CHỨC3.790.286
5PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN3.785.369
6KHOA LAO3.790.922
7KHOA PHỔI3.795.133
8KHOA CẬN LÂM SÀNG3.875.386
9KHOA KH- CĐT3.884.444
10KHOA DƯỢC3.790.025
11KẾ TOÁN VIỆN PHÍ3.875.568
12PHÒNG TRỰC BÁC SỸ3.792.099
13KHOA LNP3.795.022