• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH LAI CHÂU
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị quán triệt các văn bản mới của Trung ương và Tỉnh ủy

Sáng 29/5, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản mới của Trung ương và Tỉnh ủy. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở.

Dự hội nghị tại điểm cầu Đảng bộ Sở Y tế, có các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên UBKT Đảng ủy; cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế; cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận và Đảng viên.

                                                                   Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng bộ Sở Y tế

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt: Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/1/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới.

Kết luận số 72-KL/TW ngày 23/2/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/1/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Sau 10 năm thực hiện, nhiều chương trình, dự án, công trình được đưa vào khai thác, vận hành, phát huy hiệu quả góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm phúc lợi và an sinh xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ngoài ra, tại hội nghị các đại biểu cũng được quán triệt Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới; Quy định số 20-QĐ/TU ngày 3/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản lý; Quyết định số 1113-QĐ/TU ngày 3/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sửa đổi, bổ sung một số điều, phụ lục 1 của Quy định số 15-QĐ/TU ngày 20/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Qua hội nghị giúp các đại biểu nắm bắt và hiểu rõ hơn về các văn bản mới của Trung ương, của Tỉnh ủy, vận dụng sáng tạo, phù hợp vào quá trình làm việc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra, từ đó chung sức đưa tỉnh Lai Châu ngày càng phát triển.


Tác giả: Mai Hoa - Bạch Mai
Nguồn:Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
LIÊN KẾT WEBSITE