• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH LAI CHÂU
 • Phan Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   CNYTCC
  • Trình độ:
   Cao cấp
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phân công nhiệm vụ:

   - Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về lĩnh vực được phân công phụ trách, giúp Giám đốc Trung tâm chỉ đạo điều hành các lĩnh vực công tác: Công tác khám bệnh, chữa bệnh theo danh mục chuyên môn kỹ thuật được phê duyệt.

   - Phụ trách các khoa: Phòng khám đa khoa; Khoa Sức khỏe sinh sản.

   - Được ký các văn bản thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Được ủy quyền giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực phụ trách khi giám đốc đi vắng. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc giao. Phụ trách Thành phố Lai Châu.

 • Phạm Huỳnh Kháng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   CNYTCC
  • Trình độ:
   Trung cấp
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phân công nhiệm vụ:

   - Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về lĩnh vực được phân công phụ trách, giúp Giám đốc Trung tâm chỉ đạo điều hành các lĩnh vực công tác: Công tác phòng, chống các bệnh không lây nhiễm; Công tác dược vật tư y tế.

   - Phụ trách các khoa: Cơ sở điều trị Methadone; Khoa phòng, chống bệnh không lây nhiễm; Khoa Dược vật tư y tế.

   - Được ký các văn bản thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Được ủy quyền giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực phụ trách khi giám đốc đi vắng. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc giao. Phụ trách huyện Sìn Hồ.

 • Trần Bá Hướng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   CNYTCC
  • Trình độ:
   Trung cấp
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phân công nhiệm vụ:

   - Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về lĩnh vực được phân công phụ trách, giúp Giám đốc Trung tâm chỉ đạo điều hành các lĩnh vực công tác: Công tác Y tế học đường; Chương trình Nước sạch vệ sinh môi trường, bệnh nghề nghiệp; Chương trình phòng chống rối loạn Dinh dưỡng, vi chất dinh dưỡng; Hoạt động phòng, chống bệnh nghề nghiệp và tai nạn thương tích; Công tác xét nghiệm thuộc lĩnh vực dự phòng.

   - Phụ trách các khoa, phòng: Khoa sức khỏe Môi trường - Y tế trường học - Bệnh nghề nghiệp; Khoa Dinh dưỡng; Phụ trách labo xét nghiệm thuộc lĩnh vực dự phòng; Thư ký dự án an ninh y tế tiểu vùng Mê Công mở rộng.

   - Được ký các văn bản thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Được ủy quyền giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực phụ trách khi giám đốc đi vắng. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc giao. Phụ trách huyện Mường Tè.

 • Nguyễn Hồng Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   CNYTCC
  • Trình độ:
   Cao cấp
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phân công nhiệm vụ:

   - Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về lĩnh vực được phân công phụ trách, giúp Giám đốc Trung tâm chỉ đạo điều hành các lĩnh vực công tác: Công tác kế hoạch - Nghiệp vụ; Chương trình phòng, chống HIV/AIDS; Công tác xét nghiệm.

   - Phụ trách các khoa, phòng: Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ; Khoa xét nghiệm chuẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng.

   - Phó giám đốc Ban quản lý dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS.

   - Được ký các văn bản thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Được ủy quyền giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực phụ trách khi giám đốc đi vắng. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc giao. Phụ trách huyện Phong Thổ.

 • Vũ Mạnh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   BSCKI
  • Trình độ:
   Cao cấp
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phân công nhiệm vụ:

   - Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về lĩnh vực được phân công phụ trách, giúp Giám đốc Trung tâm chỉ đạo điều hành các lĩnh vực công tác; Công tác phòng chống ký sinh trùng, côn trùng; Công tác Truyền thông, giáo dục sức khỏe.

   - Phụ trách các khoa: Khoa Ký sinh trùng- Côn trùng; Khoa Truyền thông giáo dục sức khỏe.

   - Phó giám đốc BQLDA Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc ARTEMISININ giai đoạn 2016 -2020.

   - Được ký các văn bản thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Được ủy quyền giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực phụ trách khi giám đốc đi vắng. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc giao. Phụ trách huyện Than Uyên, Tân Uyên.

 • Trần Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   BSCKI
  • Trình độ:
   Cao cấp
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phân công nhiệm vụ:

   - Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về lĩnh vực được phân công phụ trách, giúp Giám đốc Trung tâm chỉ đạo điều hành các lĩnh vực công tác: Công tác phòng, chống các bệnh truyền nhiễm; Công tác phòng chống dịch, tiêm chủng mở rộng; Công tác Kiểm dịch y tế.

   - Phụ trách các khoa: Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; Khoa Kiểm dịch y tế quốc tế; Phó giám đốc Dự án an ninh y tế tiểu vùng Mê Công mở rộng.

   - Được ký các văn bản thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Được ủy quyền giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực phụ trách khi giám đốc đi vắng. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc giao. Phụ trách huyện Tam Đường.

 • Trần Đỗ Kiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   BSCKI
  • Trình độ:
   Cao cấp
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phân công nhiệm vụ:

   - Lãnh đạo, chỉ đạo điều hành chung mọi hoạt động của đơn vị, chịu trách nhiệm trước Sở Y tế và pháp luật của Nhà nước về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

   - Trực tiếp lãnh đạo điều hành các lĩnh vực: Công tác Tổ chức - Cán bộ; Công tác Tài chính - Kế toán; Công tác đối nội, đối ngoại, bảo vệ chính trị nội bộ; Chương trình phòng, chống HIV/AIDS; Dự án Plen.

   - Trực tiếp phụ trách: Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Tài chính - Kế toán; Khoa phòng, chống HIV/AIDS;

   - Phụ trách huyện Nậm Nhùn.

LIÊN KẾT WEBSITE