• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH LAI CHÂU
 • Phan Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   BSCKI
  • Trình độ:
   Cao cấp
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phân công nhiệm vụ:

   - Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về lĩnh vực được phân công phụ trách, giúp Giám đốc Trung tâm chỉ đạo điều hành các lĩnh vực công tác: Công tác khám bệnh, chữa bệnh theo danh mục chuyên môn kỹ thuật được phê duyệt.

   - Phụ trách các khoa: Phòng khám đa khoa; Khoa Sức khỏe sinh sản.

   - Được ký các văn bản thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Được ủy quyền giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực phụ trách khi giám đốc đi vắng. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc giao. Phụ trách Thành phố Lai Châu.

 • Nguyễn Hồng Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ YTCC
  • Trình độ:
   Cao cấp
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phân công nhiệm vụ:

   - Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về lĩnh vực được phân công phụ trách, giúp Giám đốc Trung tâm chỉ đạo điều hành các lĩnh vực công tác: Công tác kế hoạch - Nghiệp vụ; Chương trình phòng, chống HIV/AIDS; Công tác xét nghiệm.

   - Phụ trách các khoa, phòng: Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ; Khoa xét nghiệm chuẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng.

   - Phó giám đốc Ban quản lý dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS.

   - Được ký các văn bản thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Được ủy quyền giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực phụ trách khi giám đốc đi vắng. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc giao. Phụ trách huyện Phong Thổ.

 • Vũ Mạnh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   BSCKI, TTƯT
  • Trình độ:
   Cao cấp
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phân công nhiệm vụ:

   - Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về lĩnh vực được phân công phụ trách, giúp Giám đốc Trung tâm chỉ đạo điều hành các lĩnh vực công tác; Công tác phòng chống ký sinh trùng, côn trùng; Công tác Truyền thông, giáo dục sức khỏe.

   - Phụ trách các khoa: Khoa Ký sinh trùng- Côn trùng; Khoa Truyền thông giáo dục sức khỏe.

   - Phó giám đốc BQLDA Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc ARTEMISININ giai đoạn 2016 -2020.

   - Được ký các văn bản thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Được ủy quyền giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực phụ trách khi giám đốc đi vắng. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc giao. Phụ trách huyện Than Uyên, Tân Uyên.

 • Trần Đỗ Kiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   BSCKI, TTƯT
  • Trình độ:
   Cao cấp
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phân công nhiệm vụ:

   - Lãnh đạo, chỉ đạo điều hành chung mọi hoạt động của đơn vị, chịu trách nhiệm trước Sở Y tế và pháp luật của Nhà nước về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

   - Trực tiếp lãnh đạo điều hành các lĩnh vực: Công tác Tổ chức - Cán bộ; Công tác Tài chính - Kế toán; Công tác đối nội, đối ngoại, bảo vệ chính trị nội bộ; Chương trình phòng, chống HIV/AIDS; Dự án Plen.

   - Trực tiếp phụ trách: Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Tài chính - Kế toán; Khoa phòng, chống HIV/AIDS;

   - Phụ trách huyện Nậm Nhùn.

LIÊN KẾT WEBSITE