• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH LAI CHÂU
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh giám sát chuyên đề tại Sở Y tế

Sáng 21/2, Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023” tại Sở Y tế tỉnh Lai Châu.

                                  TTND, BSCKII. Bùi Tiến Thanh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại buổi làm việc

Tham gia Đoàn giám sát có đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng Đoàn giám sát; Hoàng Thanh Bình - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại biểu Quốc hội khóa XV, thành viên Đoàn giám sát; đồng chí Tao Văn Giót - Bí thư Huyện Đoàn Tam Đường, đại biểu Quốc hội khóa XV, thành viên Đoàn giám sát; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Nội vụ, Ban Pháp chế (HĐND tỉnh); Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Tham dự buổi giám sát có TTND, BSCKII. Bùi Tiến Thanh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế; các đồng chí phó giám đốc Sở Y tế; lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở.

                                    BSCKII. Nguyễn Thế Phong Phó Giám đốc Sở Y tế báo cáo kết quả thực hiện với Đoàn

Tại buổi giám sát, thông qua báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023. Theo đó, Sở Y tế đã bám sát quy định văn bản pháp luật, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tổ chức bộ máy của ngành được sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối; chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị được rà soát, điều chỉnh đảm bảo hợp lý, khắc phục được tình trạng trùng lặp, chồng chéo. Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, đều có chức năng, nhiệm vụ riêng về các lĩnh vực của ngành y tế quản lý, hiện đang hoạt động ổn định, hiệu quả. Thực hiện tốt chỉ tiêu giảm số lượng biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo quy định. Quản lý, sử dụng hiệu quả số biên chế được giao, bố trí, sắp xếp biên chế theo vị trí việc làm; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ y tế; chú trọng công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học; nâng cao đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật lao động và tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ y tế. Số lượng đơn vị sự nghiệp công lập tính đến hết ngày 31/12/2023 là 14 đơn vị; năm 2023 so với năm 2015 giảm 16 đơn vị. Sở đã sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công có cùng chức năng Y tế dự phòng, kết quả giảm 7 đơn vị sự nghiệp. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Ngành y tế mang tính toàn diện, đồng bộ, có cơ cấu hợp lý phù hợp với quy định của Bộ Y tế, theo hướng tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối, khắc phục tình trạng trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ; phù hợp với quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập.

                         Đ/c Nguyễn Minh Hiệp - Phó Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Sau sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế được tổ chức theo hướng toàn diện, liên tục và lồng ghép theo 3 cấp: Chăm sóc ban đầu, chăm sóc cấp 2, chăm sóc cấp 3. Số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và tự đảm bảo một phần chi thường xuyên tính đến hết ngày 31/12/2023: 2870 người; (tự đảm bảo chi thường xuyên 339 người trong đó 234 sự nghiệp, 105 hợp đồng theo NĐ 111). So với các mục tiêu đặt ra, số người hưởng lương từ NSNN giảm hằng năm đạt mục tiêu trong Nghị quyết số 19-NQ/TW đề ra. Việc sử dụng, quản lý biên chế sự nghiệp và lao động hợp đồng của Sở Y tế thực hiện theo quy định.

                                        Lãnh đạo phòng TCCB - Sở Y tế phát biểu tại buổi làm việc

Căn cứ quy định về cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị đã xây dựng phương án tự chủ để trình cấp có thẩm quyền quyết định phân loại và giao thực hiện chế độ tự chủ. Các đơn vị sự nghiệp đã thực hiện xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý sử dụng tài sản công theo quy định, từng bước thực hiện tự chủ về tài chính, phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

                                         Lãnh đạo TT Kiểm soát bệnh tật phát biểu tại buổi làm việc

Tuy nhiên, sau sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp, số lượng cấp phó tại một số đơn vị chưa phù hợp với Nghị định số 120/2020/NĐ-CP. Việc bố trí nhân lực tại một số trạm y tế xã, phường, thị trấn chưa đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP. Việc kiện toàn một số chức danh trưởng phó khoa, phòng thuộc các đơn vị còn chậm. Số lượng viên chức cử đi đào tạo bác sỹ liên thông còn thấp. Tỷ lệ tự chủ kinh phí của các đơn vị sự nghiệp còn thấp; công tác xã hội hóa về y tế hạn chế, nên nguồn thu kinh phí từ khám chữa bệnh thấp…

Sở Y tế kiến nghị với các Bộ, ngành của Trung ương xây dựng, hoàn thiện các thể chế: Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí; tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo lộ trình giá dịch vụ được tính đủ chi phí làm cơ sở để các đơn vị sự nghiệp công lập xác định mức độ tự chủ về tài chính của đơn vị. Đề nghị UBND tỉnh xem xét trình cấp có thẩm quyền sửa đổi quy định đơn vị sự nghiệp y tế công lập có 3 cấp phó, như: Bệnh viện đa khoa tỉnh; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; Trung tâm tâm Y tế huyện Sìn Hồ, Phong Thổ… để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Lý do: các đơn vị trên có lĩnh vực hoạt động rộng, khối lượng công việc nhiều và quản lý trên 200 biên chế.

Phát biểu ý kiến tại buổi giám sát, đại diện các phòng, đơn vị sự nghiệp đã chia sẻ những khó khăn vướng mắc, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn các hoạt động chuyên môn sau khi sáp nhập.

          Đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng Đoàn giám sát Kết luận tại buổi làm việc

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng Đoàn giám sát đánh giá cao tinh thần làm việc của Sở Y tế với Đoàn giám sát, đồng thời chia sẻ những khó khăn với Sở, để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị bổ sung những nội dung đã triển khai, ban hành các quyết định, số liệu chứng minh; đánh giá khái quát hiệu quả sau sáp nhập. Tiếp tục tham mưu những nội dung đã kiến nghị với UBND tỉnh; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; xây dựng các tiêu chí nâng hạng các đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra việc bác sĩ làm việc tại các Trạm y tế xã.


Tác giả: Mai Hoa - Phương Thúy
Nguồn:Sở Y tế Lai Châu Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
LIÊN KẾT WEBSITE