Trang chủ Tiếp nhận Công bố Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Danh sách Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
(Ngày đăng :10/05/2019 2:30:12 CH)

 1. 1. Bản thông báo công bố đơn vị đủ điều kiện tiêm chủng của phòng khám đa khoa Đức Thuận
 2. 2. Bản thông báo công bố đơn vị đủ điều kiện tiêm chủng của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh
 3. 3. Bản thông báo công bố đơn vị đủ điều kiện tiêm chủng của đơn nguyên điều trị nội trú Dào San
 4. 4. Bản thông báo công bố đơn vị đủ điều kiện tiêm chủng của đơn nguyên điều trị nội trú Mường So
 5. 5. Bản thông báo công bố đơn vị đủ điều kiện tiêm chủng của Trung tâm tư vấn tiêm chủng và dinh dưỡng ABHV
 6. 6. Bản thông báo công bố đơn vị đủ điều kiện tiêm chủng của Trạm Y tế xã Bản Bo
 7. 7Bản thông báo công bố đơn vị đủ điều kiện tiêm chủng của Trạm Y tế xã Bản Giang
 8. 8. Bản thông báo công bố đơn vị đủ điều kiện tiêm chủng của Trạm Y tế xã Bản Hon
 9. 9. Bản thông báo công bố đơn vị đủ điều kiện tiêm chủng của Trạm Y tế Bình Lư
 10. 10. Bản thông báo công bố đơn vị đủ điều kiện tiêm chủng của Trạm Y tế xã Giang Ma
 11. 11Bản thông báo công bố đơn vị đủ điều kiện tiêm chủng của Trạm Y tế xã Hồ Thầu
 12. 12. Bản thông báo công bố đơn vị đủ điều kiện tiêm chủng của Trạm Y tế xã Khun Há
 13. 13. Bản thông báo công bố đơn vị đủ điều kiện tiêm chủng của Trạm Y tế xã Nà Tăm
 14. 14. Bản thông báo công bố đơn vị đủ điều kiện tiêm chủng của Trạm Y tế xã Nùng Nàng
 15. 15. Bản thông báo công bố đơn vị đủ điều kiện tiêm chủng của Trạm Y tế xã Sơn Bình
 16. 16. Bản thông báo công bố đơn vị đủ điều kiện tiêm chủng của Trạm Y tế xã Sùng Phài
 17. 17. Bản thông báo công bố đơn vị đủ điều kiện tiêm chủng của Trạm Y tế xã Tả Lèng
 18. 18. Bản thông báo công bố đơn vị đủ điều kiện tiêm chủng của điểm tiêm chủng số 1 - TTYT Tam Đường
 19. 19. Bản thông báo công bố đơn vị đủ điều kiện tiêm chủng của điểm tiêm chủng số 2 - TTYT Tam Đường
 20. 20 Bản thông báo công bố đơn vị đủ điều kiện tiêm chủng của Trạm Y tế xã Thèn Sin
 21. 21. Bản thông báo công bố đơn vị đủ điều kiện tiêm chủng của Trạm Y tế Thị trấn Tam Đường
 22. 22. Bản thông báo công bố đơn vị đủ điều kiện tiêm chủng của TTYT huyện Than Uyên
 23. 23. Bản thông báo công bố đơn vị đủ điều kiện tiêm chủng của TYT xã Mường Kim
 24. 24. Bản thông báo công bố đơn vị đủ điều kiện tiêm chủng của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu
 25. 25. Bản thông báo công bố đơn vị đủ điều kiện tiêm chủng của TTYT huyện Sìn Hồ
 26. 26. Bản thông báo công bố đơn vị đủ điều kiện tiêm chủng của phòng khám Quyền Vũ
 27. 27. Bản thông báo công bố đơn vị đủ điều kiện tiêm chủng của TTYT huyện Than Uyên
 28. 28. Bản thông báo công bố đơn vị đủ điều kiện tiêm chủng của TTYT huyện Tam Đường

Tin liên quan

Danh sách Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng(10/05/2019 2:27:48 CH)

105 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ

Địa chỉ: Tổ 22 - phường Đông Phong - thành phố Lai Châu

ĐT: 02313.876.391, Fax: 02313.876.916.

Email: BANBIENTAP.SOYTE@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.soyte.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.