VỊ THUỐC QUANH TA

VỊ THUỐC QUANH TA

Chỉ thiên dân gian thường gọi “cỏ lưỡi mèo”, còn gọi là "cỏ lưỡi chó", “cúc chỉ thiên”, “chân voi nhám”, "cây thổi lửa", "co tát nai" (dân tộc Thái), "nhả đản" (dân tộc Tày). Sách thuốc Đông y gọi là "khổ địa đảm", “địa đảm đầu”, “địa đảm thảo”, ...
THÔNG TIN Y HỌC