Trang chủ Thủ tục hành chính

TTHC lĩnh vực Giám định y khoa
(Ngày đăng :06/04/2017 7:11:57 CH)

 

Số thứ tự Tên TTHC Mức độ  Liên kết tải file hướng dẫn và biểu mẫu
1 Thủ tục công nhận cơ sở đủ điều kiện thực hiện can thiệp y tế để xác định lại giới tính đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của y tế ngành, bệnh viện tư nhân thuộc địa bàn quản lý Mức độ 2 Tải về
 2 Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người đủ 16 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi. Mức độ 2 Tải về
 3 Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người đủ 18 tuổi trở lên. Mức độ 2  Tải về
 4 Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người chưa đủ 16 tuổi. Mức độ 2 Tải về
 5 Khám GĐYK đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Mức độ 2 Tải về
 6 Khám GĐYK đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học và con đẻ của họ đã được công nhận và đang hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trước ngày 01 tháng 9 năm 2012. Mức độ 2 Tải về
 7 Khám GĐYK đối với Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP. Mức độ 2 Tải về
 8 Cấp giấy chứng nhận mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học Mức độ 2 Tải về
 9 Thủ tục khám giám định thương tật lần đầu do Trung tâm pháp y tỉnh thực hiện Mức độ 2 Tải về
 10 Thủ tục khám giám định đối với trường hợp đã được xác định tỷ lệ tạm thời do Trung tâm Pháp y tỉnh thực hiện. Mức độ 2 Tải về
 11 Thủ tục khám giám định đối với trường hợp bổ sung vết thương do Trung tâm giám định y khoa tỉnh thực hiện Mức độ 2 Tải về
 12 Khám giám định đối với trường hợp vết thương còn sót do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện Mức độ 2 Tải về
 13 Thủ tục khám giám định đối với trường hợp vết thương tái phát do Trung tâm pháp y tỉnh thực hiện Mức độ 2 Tải về
 14 Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật Mức độ 2 Tải về
 15 Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật Mức độ 2 Tải về
 16 Thủ tụcKhám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật (bao gồm cá nhân, cơ quan, tổ chức) không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật Mức độ 2 Tải về
 17 Khám giám định đối với trường hợp Người khuyết tật có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác. Mức độ 2 Tải về
 18 Thủ tụcKhám giám định đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật (cá nhân, cơ quan, tổ chức) có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác. Mức độ 2 Tải về
 19 Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng Giám định y khoa đã ban hành biên bản khám giám định. Mức độ 2 Tải về
 20 Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng Giám định y khoa đã ban hành biên bản khám giám định. Mức độ 2 Tải về
21 Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc  Mức độ 2  Tải về
 22 Giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc  Mức độ 2  Tải về
 23
Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
 Mức độ 2 Tải về
24
Giám định để thực hiện chế độ tử tuất cho thân nhân của người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.
 Mức độ 2  Tải về
25
Giám định tai nạn lao động tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
 Mức độ 2  Tải về
 26
Giám định bệnh nghề nghiệp tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
 Mức độ 2 Tải về
 27
Giám định tổng hợp đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
 Mức độ 2  Tải về
28 Giám định để hướng trợ cấp mất sức lao động đối với người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo Nghị định số 60/NĐ-CP ngày 01/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ)  Mức độ 2 Tải về

 

Tin liên quan

Thủ tục hành chính lĩnh vực Tổ chức cán bộ(06/04/2017 9:41:18 CH)

Thủ tục hành chính lĩnh vực Mỹ phẩm(06/04/2017 9:14:52 CH)

TTHC lĩnh vực Y tế dự phòng(06/04/2017 8:03:22 CH)

TTHC lĩnh vực Giám định y khoa(06/04/2017 7:11:28 CH)

Thủ tục hành chính lĩnh vực Khám, chữa bệnh(06/04/2017 4:03:00 CH)

145 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ

Địa chỉ: Tổ 22 - phường Đông Phong - thành phố Lai Châu

ĐT: 02313.876.391, Fax: 02313.876.916.

Email: BANBIENTAP.SOYTE@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.soyte.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.