//
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 514/SYT-NVY V/v thông báo danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện hoạt động đến tháng 5 năm 2018 9 23/05/2018
2 16/2017/QH14 Luật Lâm nghiệp 2017 2 15/11/2017
3 111/2017/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO THỰC HÀNH TRONG ĐÀO TẠO KHỐI NGÀNH SỨC KHỎE 2 05/10/2017
4 50/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết Thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 4 21/09/2017
5 980-SYT-VP Nội dung tuyên truyền phổ biến các luật thông qua tại kỳ họp thứ 3, QH khóa XIV 4 31/08/2017
6 14/QĐ-SYT Quyết định công khai dự toán thu, chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2017 1 13/01/2017
7 Các văn bản hướng dẫn nhận xét đánh giá năm 2015 17 03/12/2015
8 27/2015/QĐ-TTg Quyết định về tiêu chuẩn nhà ở công vụ 74 10/07/2015
9 45/2014/QĐ-UBND Quyết định Về việc ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lai Châu 210 29/12/2014
10 66/2014/TT-BCA Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy 65 16/12/2014
11 65/2014/QH13 Luật nhà ở 2014 29 25/11/2014
12 05/2013/TT-BNV Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức 57 25/06/2013
13 36/2013/NĐ-CP Nghị định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức 48 22/04/2013

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ

Địa chỉ: Tổ 22 - phường Đông Phong - Thành phố Lai Châu

ĐT: 02313.876.391, Fax: 02313.876.916.

Email: banbientap.soyte@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.soyte.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.